SVOBODA CESTOVÁNÍ, SVOBODA NÁKUPU

Svoboda

TAX FREE
(english version below)

Pokud zboží vyvážíte do země mimo evropskou unii, máte nárok na vrácení DPH a to již na letišti nebo na libovolné pobočce společnosti Global Blue.

Co pro to musíte udělat?

 1. Nakoupit nad 2000 Kč včetně DPH.
 2. Do 3 měsíců zboží vyvézt.
 3. Předložit pas celníkům EU a nechat si potvrdit formulář Tax free společnosti Global Blue.
 4. Do 5 měsíců od nákupu vyhledat pobočku společnosti Global Blue (www.global-blue.com).
 5. Předložit nakoupené zboží, potvrzený Tax free formulář a nákupní doklad.
 6. Otevřít peněženku a jen čekat na své peníze. 

Nyní se tedy již nemusíte vracet zpět za prodejcem!
______

 

If you export to country outside of european union, you are entitled to a refund VAT and that on airport or random 
office ofGlobal Blue company.

What do you have to do for it?

 1. Buy goods for more than 2000,- Kč with VAT.
 2. In 3 months export goods.
 3. Submit passport to EU officer to comfirm your Tax Free form of Global Blue company.
 4. In 5 months from purchase find office of Global Blue (www.global-blue.com)
 5. Submit bought goods with comfirmed Tax Free form and bill.
 6. Open a wallet and wait for your money.

That´s it! :)